Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání DaC komise ČMKU 1.4.2017

7. 4. 2017

Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 1.4.2017, Praha

Přítomni: Vladimír Panuška, Dana Bejčková, Milan Bergl, MVDr. Stanislav Chrpa,

Ing. Veronika Kučerová Chrpová

Omluvena: Jana Jehličková

Program:

1) Druhé měření zvířat, která podle předchozího řádu nemusela na druhé měření

2) Zkoušky adeptů na rozhodčí

3) Školení adeptů, rozhodčích a pořadatelů

4) Národní dostihový a coursingový řád

5) Přeměření whippeta psa

6) Informace

7) Došlá pošta

8) Průkazky pro nové adepty

9) Podmínky zařazení do třídy pracovní

1) Druhé měření zvířat, která podle předchozího řádu nemusela na druhé měření. Mezinárodní řád platí od 1.1.2017 a starší zvířata nemusí být přeměřena. Přeměřeni však musí být všichni psi/feny, kteří dvou let dosáhly v sezoně 2016, a později. Přeměřování se týká i kategorie sprinter.

2) Zkoušky adeptů na rozhodčí  Zkoušky proběhnou 8.4.2017 v Kolíně na dostihové dráze, v polední přestávce, cca od 12 hodin. Adepti, kteří o zkoušky požádali, budou informováni.

3) Školení adeptů, rozhodčích a pořadatelů. Školení je předběžně naplánováno na 13.5.2017 v Mladé Boleslavi (cca 15 – 17 hodin). Současně proběhnou zkoušky nových rozhodčí.

4) Národní dostihový a coursingový řád. Budou provedeny změny v souvislosti s platností nového Mezinárodního řádu.

5) Přeměření whippeta psa. Dne 16.3.2017 byl v Praze přeměřen whippet pes Quirl Vlapan, majitelky Hany Lagronové. Zjištěná výška byla +51 a majitelka musí předat licenční kartu k opravě.

6) Informace

Italští chrtíci musí běhat s náhubky.

Zjistí-li se nefunkční čip – nápravu zajišťuje majitel.

Zasedání CdL se bude konat 28.6.2017.

Kontrolní měření na závodech – tato měření provádí člen DaCK a rozhodčí, nikoliv pořadatel.

Uzávěrka nominace na ME v coursingu pro účastníky z ČR bude 10.5.2017.

Eliška Matušková požádala o vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích.

7) Došlá pošta

Stížnost A. Mlejnková – nepřipuštění psů do závodu. Psy do závodu nepustila přítomná veterinární lékařka. Veterinární lékař je odborně způsobilý a má-li majitel pochybnosti o správnosti, je třeba se obrátit na Komoru veterinárních lékařů.

8) Milan Bergl odešle průkazky pro nové adepty na rozhodčí.

9) Podmínky zařazení do třídy pracovní

1. účast na 2x CACIL závodě v intervalu nejméně 1 rok +den.

2. umístění 2x v první polovině startovního pole                                       Pro podmínku č. 2 nemusí být splněn interval 1rok+den. Musí být splněny obě podmínky.

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Dana Bejčková

Za správnost: Vladimír Panuška, předseda DaCK